Avgift för andrahandsuthyrning från och med 2021-01-01

Från och med årsskiftet 2020/2021 kommer föreningen att ta ut en avgift om 300 kr/mån för andrahandsuthyrningar.