Avfall och återvinning

Tömningsschema

På den här sidan specificeras var olika sorters avfall ska slängas. För allas trivsel är det viktigt att följa reglerna. Generellt gäller att om en soptunna är full, vänta tills efter nästa tömning istället för att fylla på så att locket inte går att stänga.

Källsortering

Restavfall och matavfallonsdagar
Returpapper och plasttorsdagar
Glastisdagar udda veckor
Pappersförpackningarfredagar
Metallfredagar udda veckor

På framsidan av huset, mellan D- och E-trappan, finns en källsorteringsanläggning med kärl för olika sorters avfall (se nedan). Anläggningen delas med vår grannförening, Brf Barabo (Filippavägen 2).

Kommunens sorteringsguide

Tidningar och returpapper
Allt som går att bläddra i t.ex. tidningar, reklam, kontorspapper, kataloger, skrivarpapper, ritpapper, pocketböcker.
OBS! – Ej kartong, post-it lappar, kuvert, pappers- och plastkassar. OBS att omslags-/presentpapper ej får slängar här!

Pappersförpackningar
Förpackning som till minst hälften består av papper/kartong som t.ex. pasta- och flingpaket, dryckeskartonger, sockerpåsar, pappersbärkassar, wellpapplådor.
OBS! – Ej tidningar, broschyrer, kuvert eller kontorspapper.

Plastförpackningar
T.ex. flaskor, burkar, dunkar och små hinkar av plast. Förpackningarna ska vara tomma, rena och torra. Lock och kapsyler tas av. Om de är av plast – lägg dem lösa i behållaren.

Metallförpackningar
T.ex. konservburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, tomma penseltorra färgburkar, aluminiumfolie- och formar.
OBS! – Färgburkar med rester lämnas på miljöstation.

Glasförpackningar av färgat glas
Flaskor och burkar av färgat glas. Endast tomma förpackningar. Tag av lock och kapsyler.
OBS! – Ej porslin, keramik eller glödlampor.

Glasförpackningar av ofärgat glas
Flaskor och burkar som är helt ofärgade. Endast tomma förpackningar. Tag av lock och kapsyler.
OBS! – Ej porslin, keramik eller glödlampor

Batterier
Alla sorters batterier.

Restavfall

Det som blir kvar när allt annat är utsorterat, t.ex. blöjor, enstaka söndrigt porslin, gamla diskborstar, disktrasor, kuvert, cd-skivor, kattsand, fimpar/snus m.m.

OBS! – Om tunnorna är fulla, vänta tills efter nästa tömning. Annars kommer fåglar och andra djur att sprida ut soporna över trottoaren.

Övrigt

Glödlampor och lysrör
Det finns en låda för insamling av uttjänta glödlampor, lågenergilampor och lysrör strax utanför tvättstugan i B-trappan.

Trädgårdsavfall
På baksidan av huset, i östra delen av trädgården intill stigen ut till Baravägen, finns en hög där trädgårdsavfall får slängas. Högen töms i samband med trädgårdsdagar. Det är ingen kompost, matavfall slängs i kärlen för matavfall.

Loppisrum
I anslutning till A-trappans cykelgarage finns ett loppisrum där möbler och andra prylar som andra kan ha nytta av får lämnas. Endast hela och fungerande saker.

OBS! – Sätt bara dit saker som du tror andra kan vilja ha. Grovsopor, gamla kylskåp, renoveringsavfall mm ska slängas på en av Sysavs återvinningscentraler (se nedan).

Grovsopor, farligt avfall, elektronik
Allt skrymmande avfall som t.ex uttjänta möbler, renoveringsavfall, gamla kylskåp, elektronik, stora kartonger, samt allt farligt avfall ska slängas på en av Sysavs återvinningscentraler.

OBS! – Grovsopor och annat avfall som lämnas i något av husets gemensamma utrymmen kommer att fraktas bort på bostadsrättshavarens bekostnad!