Avfall och återvinning

På den här sidan specificeras var olika sorters avfall ska slängas. För allas trivsel är det viktigt att följa reglerna. Generellt gäller att om en soptunna är full, vänta tills efter nästa tömning istället för att fylla på så att locket inte går att stänga.

Tömningsschema

Hushållsavfall och plastonsdagar
Kartong, returpapper och metalltorsdagar
Glasmåndagar udda veckor

Källsortering

På framsidan av huset, mellan D- och E-trappan, finns en källsorteringsanläggning med kärl för olika sorters avfall (se nedan). Anläggningen delas med vår grannförening, Brf Barabo (Filippavägen 2).

Returpapper
Allt som går att bläddra i t.ex tidningar, reklam, kontorspapper, postorder- och telefonkataloger.
OBS! – Ej kartong, post-it lappar, kuvert, pappers- och plastkassar. OBS att omslags-/presentpapper ej får slängar här!

Kartongförpackningar
Förpackningar som till minst hälften består av papper t.ex pastakartonger, mjölk- och juicepaket, bärkassar av papper, omslagspapper, skokartonger och wellpapp.
OBS! – Ej tidningar, broschyrer, kuvert eller kontorspapper.

Plastförpackningar
T.ex. flaskor, burkar, dunkar och små hinkar av plast. Förpackningarna ska vara tomma, rena och torra. Lock och kapsyler tas av. Om de är av plast – lägg dem lösa i behållaren.

Metallförpackningar
T.ex. konservburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, tomma penseltorra färgburkar, aluminiumfolie- och formar.
OBS! – Färgburkar med rester lämnas på miljöstation.

Glasförpackningar av färgat glas
Flaskor och burkar av färgat glas. Endast tomma förpackningar. Tag av lock och kapsyler.
OBS! – Ej porslin, keramik eller glödlampor.

Glasförpackningar av ofärgat glas
Flaskor och burkar som är helt ofärgade. Endast tomma förpackningar. Tag av lock och kapsyler.
OBS! – Ej porslin, keramik eller glödlampor

Batterier
Alla sorters batterier.

Mer information: Soteringsguide

Hushållsavfall

Vanligt hushållsavfall som inte kan källsorteras ska slängas i de två soptunnorna närmast gatan.

OBS! – Om tunnorna är fulla, vänta tills efter nästa tömning. Annars kommer fåglar och andra djur att sprida ut soporna över trottoaren.

Övrigt

Glödlampor och lysrör
Det finns en låda för insamling av uttjänta glödlampor, lågenergilampor och lysrör strax utanför tvättstugan i B-trappan.

Kompost
På baksidan av huset, i östra delen av trädgården intill stigen ut till Baravägen, finns en kompost där komposterbart material får slängas.

Loppisrum
I anslutning till A-trappans cykelgarage finns ett loppisrum där möbler och andra prylar som andra kan ha nytta av får lämnas.

OBS! – Sätt bara dit saker som du tror andra kan vilja ha. Grovsopor, gamla kylskåp, renoveringsavfall mm ska slängas på en av Sysavs återvinningscentraler (se nedan).

Grovsopor, farligt avfall, elektronik
Allt skrymmande avfall som t.ex uttjänta möbler, renoveringsavfall, gamla kylskåp, elektronik, stora kartonger, samt allt farligt avfall ska slängas på en av Sysavs återvinningscentraler.

OBS! – Grovsopor och annat avfall som lämnas i något av husets gemensamma utrymmen kommer att fraktas bort på bostadsrättshavarens bekostnad!