Radonmätning

Under våren 2020 utfördes radonmätning i huset. Mätvärdena var under 50 Bq/m^3 på samtliga ställen där mätningar gjordes. Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m^3.